Jídelna Kocourek Křenová 19, 602 00 Brno, Tel./Fax: 543 530 174

Rozvoz

Dodací podmínky:

        Odběrní místo se nachází na adrese Křenová 19, Brno – kuchyně a jídelna. Dodavatel provádí v případě požadavku odběratele rozvoz stravy vlastními prostředky v době dohodnuté s odběratelem.

         Strava je připravována v sortimentu devíti druhů jídel a jednoho druhu polévky. Objednávku je nutno provést jeden pracovní den předem nejpozději do 14:00 hodin. Případné doobjednání obědů ještě týž den do 8:00 hodin. Objednané obědy v den odběru nelze zrušit.

      Jídelní lístek je odběrateli k dispozici nejméně tři pracovní dny předem (rozváží se v pondělí současně s obědy, e-mailem ho zasíláme na celý následující měsíc).

        Jiné zajištění: personál na výdej obědů, mytí použitého nádobí, úklid výdejních prostor, likvidace zbytků, provoz kantýny.

Platební podmínky:

        Úhradu dodané stravy je možno provádět oproti vystavené faktuře bezhotovostním převodem na účet dodavatele, do desátého dne od vystavení faktury. Dále je možno platbu provést v hotovosti , k tomuto je možno použít i poukázky veřejného stravování.

Rekapitulace nabídky:

        Strava je připravována v denním sortimentu devíti druhů hlavních jídel a jednoho druhu polévky. Při přípravě stravy se dbá na dodržování zásad vyhlášky č.8/93 Sb. v celém znění a její novely vydané Ministerstvem zdravotnictví dne 9. března 2001 (§ 107 vyhlášky).

        Dodavatel zajišťuje dovoz stravy do stravovacího zařízení v době, na které se vzájemně dohodne s odběratelem. Tato služba je poskytována bezplatně, v rámci režie dodavatele.

        Cena stravy je stanovena podle přiložené kalkulace.

      Jídelní lístek je zpracován vždy týden předem a odběrateli je dodán nejpozději tři pracovní dny předem, obvykle v pondělí při rozvozu stravy. Jídelní lístek lze po dohodě s dodavatelem rozšiřovat o různé doplňky a je možné doplnit hlavní sortiment o speciální položky (moučná jídla, zeleninové a jiné saláty, zákusky, ovoce).

        Objednávku obědů na příslušný den lze provádět do 14:00 hodin dne předcházejícího. V nutných případech lze menší počet obědů (cca 10 kusů) doobjednat v den dodávky stravy a to nejpozději do 8:00 hodin.

Při tvorbě cen a přípravě stravy vycházíme z praktických zkušeností, stravovacích normativů, nutričních hodnot surovin a jídel, jakož i z vyvíjející se cenové hladiny potravinářských výrobků, ale i cen energetických médií a podobně.